Tietosuojaseloste

turner.fi ja turnerkauppa.fi sivustojen tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Turner Door Oy

Postiosoite:
Ymmyrkäisentie 8
85100 Kalajoki
Puhelin: 0207 330 330

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Kukko
Puhelin: 0207 330 330
Sähköposti: mikko.kukko@turner.fi

3. Rekisterin nimi

Turner Door -internetsivujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää henkilötietoja niitä www.turner.fi -sivuston yhteydenottolomakkeiden sekä www.turnerkauppa.fi -sivuston tilaustoiminnon kautta luovuttaneista luonnollisista henkilöistä ja yrityksistä. Tietoja kertyy asiakkaan syöttämien tietojen lisäksi tilauksista sekä tuotteiden että palveluiden tuottamisen vaatimista tiedoista.

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakkaiden kontaktointiin asiakkaan itse syöttämien tietojen pohjalta (www.turner.fi: Pyydä tarjous: Tarjouspyyntö-lomake)
 • Asiakkuuden hoitamiseen:
  • Tilausten käsittelyyn
  • Myyntiin ja markkinointiin
  • Asiakassuhteen hallintaan

Turnerkauppa.fi -sivuston palveluntarjoajana toimii MyCashFlow.

5. Rekisterin tietosisältö

Turner Door -internetsivujen asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteydenottolomake:

 • Nimi
 • Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköposti
 • Mitä ovikategorioita yhteydenotto koskee

Turnerkauppa.fi -sivuston tilaukset:

 • Etunimi, Sukunimi
 • Postiosoite, Postinumero, Postitoimipaikka
 • Puhelin
 • Yritys ja Y-tunnus
 • Toimitusosoite
 • Toimitustapa
 • Maksutapa
 • IP-osoite
 • Asiakkaan valitsemat tuotteet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Tietoja ei hankita ulkopuolisista lähteistä vaan pääasiallinen tietolähde on asiakas itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

 • Luovutamme henkilötietoja logistiikka- , verkkokauppa- ja maksupalveluyhteistyökumppaneillemme.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 • Kerättyjä henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhteydenottolomakkeiden kautta lähetetyt asiakastiedot ovat suojattuja https-protokollalla. ATK-järjestelmissä käyttöoikeuksia on rajoitettu ja käsiteltäviä tietoja käsittelee vain käyttöoikeuden omaavat henkilöt. Järjestelmät on suojattu salasanoin ja vahvoin tietoturvaominaisuuksin. Manuaalisesti käsiteltävien asiakastietojen lukumäärä on minimoitu ja manuaaliset arkistot säilytetään lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen tarkistamista, oikaisua ja poistoa. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti kohdassa 2. mainittuun sähköpostiosoitteeseen tai kirjeitse osoitteeseen:

Turner Door Oy
Ymmyrkäisentie 8
85100 Kalajoki

Kuoreen merkintä: Tietosuojavastaavalle

11. Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme tilauksen yhteydessä tulleita henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.
Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa säädettyjen velvollisuuksien, kuten kirjanpito, hoitamiseksi.

 

 

Suomen suurin
- varma valinta!
Lue lisää

 

Suomalaista palvelua
Lue lisää

 

Esitteet ja asennusohjeet
Lue lisää