Tillbehör

Roligt att komma hem. Underlätta användningen med tillbehör.

Det mångsidiga tillbehörssortimentet gör att Turners takskjutportar kan skräddarsys efter stilen på varje hus och efter användarens behov. Bekanta dig med alternativen och be om mer information av våra säljare!

Tillbehör för Turners garageportar

Öppningsautomatik

Den elektriska öppningsautomatiken är ett särskilt bekvämt tillbehör. Med hjälp av fjärrkontrollen öppnar och stänger du porten utan att behöva stiga ur bilen. Lampan på öppningsanordningen tänds och släcks automatiskt.

Turner-portöppnare broschyr

Nyckelringssändare

Med hjälp av den här praktiska fjärrkontrollen är det enkelt och bekvämt att använda takskjutportens automatik!

Trådlös knappsats för kod

Underlättar användning av porten om nycklarna inte finns till hands. Du behöver inte särskilt hämta nycklarna för att öppna porten om du till exempel arbetar i trädgården.

Nödöppning på utsidan

En nödöppning är ett obligatoriskt tillbehör om den automatiska takskjutporten är den enda ingången till garaget. Med hjälp av den kan porten öppnas från utsidan i undantagsfall, t.ex. vid strömavbrott.

Övriga tillbehör

Be någon av Turners experter om detaljerad information som rör tillbehör för just din portmodell! Det finns bl.a. olika fönstermodeller, gångdörrar och ett brett urval tillbehör för öppnare. Dessutom går det att installera ett Abloylås för extra säkerhet. Låset kan serieläggas för att passa ihop med ytterdörren.